สร้าง ctags จาก Geany

Posted

โปรแกรม Geany เป็น IDE ที่เล็ก เบา ใช้งานง่าย สำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C เป็นอย่างยิ่ง และการเขียนโปรแกรมภาษา C โดยใช้ GTK เป็นเฟรมเวิร์คเราสามารถสร้าง tags ใหม่ขึ้นมาจากไลบรารีที่มีในระบบได้ง่ายๆ จากโปรแกรม Geany

นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง c tags จากไลบรารี่อื่นๆ ได้ เช่น gstreamer-1.0 และ gstreamer-play-1.0 ได้ด้วยเช่นกัน

คำสั่ง:

CFLAGS=`pkg-config gtk+-3.0 —cflags` geany -g gtk3.c.tags /usr/include/gtk-3.0/gtk/gtk.h

CFLAGS=`pkg-config gstreamer-1.0 —cflags` geany -g gstreamer-1.0.c.tags /usr/include/gstreamer-1.0/gst/gst.h

CFLAGS=`pkg-config gstreamer-1.0 —cflags` geany -g gstreamer-1.0.c.tags /usr/include/gstreamer-play-1.0/gst/play/play.h

จากคำสั่งข้างบนนี้จะได้ไฟล์ .c.tags ที่จะนำเอาไปไว้ใน ~/.config/geany/tags/

Author