โปรแกรมเล่นเพลงเวอร์ชันแรก

Posted

เสร็จสิ้นเสียทีสำหรับโปรแกรมเล่นเพลงเวอร์ชันแรก…

โปรแกรมนี้ตั้งใจออกแบบเพื่อใช้กับเครื่อง Raspberry Pi A+ ซึ่งเป็นเครื่อง Pi รุ่นแรกๆ มีขนาดเล็ก และใช้หน้าจอแสดงผลขนาด 240×320 pixels

คุณสมบัติ:

 • อ่านไฟล์เพลงจากโฟลเดอร์ที่เลือก
 • บันทึกระดับเสียง และไฟล์ที่เล่นล่าสุด
 • ฟังค์ชัน
  • Play/Pause/Stop เล่นเพลง หยุดชั่วคราว และหยุด
  • Previous/Next เล่นเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป
  • Rewind/Forward เล่นเพลงเดินหน้าหรือถอยหลัง 10 วินาที
 • แสดง เวลาเล่น/เวลารวม บน Title bar
 • แถบแสดงเวลาเล่นเพลง
 • แสดงเพลงที่เล่นในหน้าแรกของรายการ

Current process:

กำลังปรับปรุงโค้ดโปรแกรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และง่ายต่อการจัดการ และติดตั้งลง Raspberry Pi A+ พร้อมกับเขียนโปรแกรมส่วนติดต่อกับฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ปุ่มกดจากจอแสดงผลสำหรับควบคุมการเล่นเพลง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 • GCC C
 • GLib 2.0
 • Gtk+ 3
 • gstreamer-1.0
 • sqlite3
 • Base on Linux: Debian

เป้าหมายสูงสุด:

เป้าหมายสูงสุดของการเขียนโปรแกรมเล่นเพลงนี้ คือ ต้องการเขียนโปรแกรมควบคุมการเล่นเพลงที่เป็น Long play เพื่อให้กดปุ่ม Skip Previous/Next song โดยตรวจสอบช่องว่างของเสียงระหว่างเพลง

Author