แสดงสถานะการเล่นเพลง

Posted

วันนี้เขียนในส่วนการแสดงผลให้สามารถแสดงสถานะของเพลงที่เล่นได้ แต่ยังติดปัญหาที่ duration ยังอ่านไม่ได้ แต่ก็ให้แสดง current_time ให้เป็น % ไปก่อน

ก่อนหน้าเสียเวลาเกี่ยวการเชื่อมโยง src และ sink ของ volume และ playbin เดี๋ยวจะรวบรวมใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม

https://raw.githubusercontent.com/yothinin/gstreamer/master/gtk-play-status.c

หลังจากที่เข้าใจหลักการแล้ว ก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ออกแบบหน้าจอสำหรับจอขนาด 240×320 px ซึ่งเป็นจอทัชสกรีนสำหรับ Raspberry Pi โดยโปรแกรมนี้จะใช้กับ Raspberry Pi A+ ที่มี RAM เพียง 256MB เท่านั้น

หลักการก็ไม่มีอะไรมาก มีปุ่มให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะนำไฟล์เสียงมาใส่ไว้ใน GtkTreeView

Author